TELEFOON 06 218 30 454

Met Nicole Schoorlemmer

Welkom op mijn website van Spelend bouwen!

Als kindercoach begeleid ik kinderen van 4 tot 14 jaar met allerlei vragen op sociaal emotioneel gebied. Ik help een kind problemen die het tegenkomt zelf te overwinnen door de benodigde vaardigheden aan te leren.

Daarnaast ben ik werkzaam bij een adviesbureau voor onderwijsbegeleiding; Alice Bekke en partners. Hier geef ik cursussen aan leerkrachten en begeleid ik groepjes kinderen en/of leerkrachten met verschillende thema’s. Het jonge kind, taalonderwijs, spel begeleiding, differentiatie en sociaalemotionele ontwikkeling. Mijn visie hierin is ‘het beste uit kinderen halen’.

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

 Alle ouders/verzorgers willen dat het goed gaat met hun zelf en hun kind. En de kinderen zelf willen dit
natuurlijk ook. Meestal zijn de kinderen goed in staat om hun dagelijkse problemen zelf op te lossen. Toch gebeuren er soms ingrijpende gebeurtenissen waar het gezin hulp bij nodig heeft.

In samenwerking met ZGT begeleid ik kinderen van ouders die kanker hebben. Hoe ziet dat eruit? Spelenderwijs kijk ik met de kinderen wat er nodig is om met verschillende gevoelens/emoties om te gaan. Doormiddel van tips en tools leren ze er mee om te gaan en ervaren ze dat ook in deze lastige periode ze er mogen zijn!

De kinderen zijn welkom in ZGT met locatie het Alma inloophuis in Almelo, kinderen kunnen daar komen
spelen en delen. Het is mogelijk om individueel met kinderen te zitten, maar ook met kinderen uit andere gezinnen om zo ook gevoelens bij elkaar te herkennen en te delen.  

Aanmelding kan via ZGT Alma inloophuis of via
oncologisch centrum. Er volgt eerst een intake met ouders/verzorgers voor een kennismaking. Tijdens de intake wordt besproken wat er thuis met de kinderen is besproken en gedeeld en wat wenselijk is voor het gezin. Er worden afspraken gemaakt voor de contact momenten en de terugkoppeling ervan. Het is van belang dat het laagdrempelig blijft voor de kinderen en het gezin.

Ouders/verzorgers kunnen tijdens de spelmomenten blijven in de huiskamer voor een kop koffie, praatje of even lekker lezen. Activiteiten die tijdens het Spelen en delen aangeboden worden zijn bijvoorbeeld:
• Spel
• Tekenen/schilderen
• Kleien
• Houten doosjes maken met mooie stenen voor het aantal  behandelingen die de zieke ondergaat
• Dromenvangers maken etc.
• Of even lekker niets!

Het gaat erom dat we tijdens het spel en knutselen
kunnen praten of uiten van gevoelens, soms is het voor kinderen fijn om dit te doen met iemand die wat verder van het gezin afstaat. Er kan veel en niets moet. We willen graag een steun zijn voor de kinderen en het gezin. 

In samenwerking met

Ik wil graag contact

Mijn diploma’s en opleidingen

  • SPH Windesheim Zwolle
  • Pabo Hengelo
  • Opleiding tot Kindercoach/counselor bij BGL en partners
  • I-pabo voor anderstaligen
  • Ambassador van de methode Kids Skills
  • Training omgaan met rouw op de basisschool
  • Gedeeeld verdriet kinderen en jongeren
  • Training Verlies in beeld
  • Seminar Pleister tegen tranen